Gazete içeriği aşağıdadır.

Kaynak: Ankara Üniversitesi
Ayrıca bkz. Cumhuriyet Arşivi