Mehmet Süreyya eseri Sicill-i Osmani:
Cilt 1 ve 2:

Cilt 3 ve 4:


Eserin yeni harfli basımı:

1. kısım: Abdullah (Şehzade) -> Ali Paşa (Bıyıklı)
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-1.html

2. kısım: Ali Paşa (Bıyıklı) -> Füzuni Mehmet Çelebi
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-2.html

3. kısım: Gafuri Mahmud Efendi -> İsmail Paşa (Seyyid)
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-3.html

4. kısım: İsmail Paşa (Şeyhzade) -> Muslihiddin Mustafa Efendi (Yok-yok)
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-4.html

5. kısım: Muslihiddin Reis -> Sadreddin Seyyid Mehmet Efendi
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-5.html

6. kısım: Sadreddinzade -> Zünnun Efendi
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-6.html

7. kısım: Ekler
http://www.gereklitarama.com/2011/09/sicill-i-osmani-ekler.html