Gazete içeriği aşağıdadır.

Çaylak mizah gazetesi.

Nutuk, eski harfli, 1927 tarihli orijinal metin.